När vi bygger med trä vill vi helst använda träets speciella egenskaper på rätt sätt, för att få ut så mycket som möjligt av det. Furu passar exempelvis bra till din träaltan, medan annat virke passar bättre för takstolar. Kvaliteten på träet kan vägleda dig, liksom hur träet är behandlat.

Hållfasthetssortering för att sortera virke

Det finns flera olika produktstandarder för hållfasthet beroende på vilket land eller vilken världsdel du finner dig i. De har alla en sak gemensamt, nämligen att vägleda dig i hur du bäst kan använda träet. Ska du bygga bärande konstruktioner som golvbjälklag och takstolar krävs väldigt hög hållfasthet. Tänker du däremot bygga väggreglar i inner- och ytterväggar, behöver inte hållfastheten vara lika stor.

Visuell sortering av virke

Det är inte bara själva träslaget som påverkar kvaliteten. En planka med många och stora kvistar har sämre hållfasthet än en planka med få och små kvistar. Det beror på att kvistarna skapar spänningar i träet. Fukt i trä har också stor betydelse för kvaliteten. Liten fuktkvot betyder högre hållfasthet och styvhet. Det är dessutom lättare för röta och mögel att angripa virke som är fuktigt, och det är inte bra. Vill du ta reda på olika hållfasthetsklasser och deras betydelse, kan du få hjälp av experter.