Moln brukar förmörka vår himmel, men i cybervärlden har molnen en positiv inverkan. Riktiga moln består av mängder vattendroppar som hålls samman så att vi kan se dess konturer. Liknelsen med datamoln är att där samlas mängder av data, eller filer som vi säger i dagligt tal. Tanken är väl att dessa filer får symbolisera vattendropparna och molnen i sig är våra samlade data där uppe i cyberrymden.

MolntjänsterDessa moln kan användas på olika sätt och av helt olika aktörer. En privatperson lägger upp filer med filmer till exempel, och dennes vänner kan då hämta dessa med hjälp av delning. Ett litet företag som inte har så stora IT-resurser lägger ut sina IT-behov till ett dataföretag som hanterar dessa via ett moln. Alla data finns hela tiden tillgängliga, oavsett var man befinner sig, så länge innehållet har delats med en. Sammanfattningsvis kan man säga att datamoln är ett lagringsmedia.

Sidoeffekter

De som tillhandahåller tjänster inom ”cloud computing” har mångdubblats under senare år sedan dessa började existera för tiotalet år sedan. MicroData är ett företag som erbjuder dessa tjänster. De har utvecklat lagringstjänsten till att även omfatta hantering av fakturor, avtal, med mera och även diarieföring. Detta möjliggörs genom att båda sidor kan hantera de data som lagrats.

Mest fördelar

Det finns tre huvudsakliga fördelar med molntjänster. Dessa är minskade kostnader, ökad effektivitet och ökad flexibilitet. Att hålla nere kostnader är ett måste för alla företag. Speciellt små företag kan titta extra på priset för hårdvara kontra tjänster med moln. Motsatsen blir då att bara betala exakt för det utrymme man använder hos en ”host”. Effektiviteten ökar också i och med att man kommer åt data överallt. Som en extra morot ligger möjligheten att satsa på andra områden i stället för att binda kapital i datorkomponenter eller i att exempelvis anställa en IT-ansvarig på heltid.